Contacte

foxyform


Facultat de Pedagogia de la UB
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Edifici Llevant 
08035 Barcelona 
Mapa

Tel. (+34) 93 403 52 48 

Fax. (+34) 93 403 50 11

Adreça electrònica: gredidona@gmail.com


Twitter: @GrediDona