18 d’abril del 2018

X Jornades Gredidona. "Violències sexuals. Diferents àmbits d'actuació"

Des de Gredidona volem convidar-vos a compartir amb nosaltres la celebració de les X jornades del nostre grup de recerca, adreçades enguany a posar de manifest diverses experiències al voltant de les violències sexuals i estratègies per combatre-les.

Us esperem el dia 24 de maig, de 10 h a 14 h, a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, acompanyades d'un potent grup d'expertes en aquesta temàtica.

Si us plau, no oblideu emplenar el formulari d'inscripció a la jornada.
Com arribar:

Sala de Graus.
Edifici Migdia I, 4a planta
Campus Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Mapa

Metro: L3 parada Mundet
Bus: Línies 27, 60, 76

3 de novembre del 2015

Reconeguem les violències sexuals. Jornada de reflexió i debat. Institut Català de les Dones

Reconeguem les violències sexuals

En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista, l’Insitut Català de les Dones organitza, el proper dilluns 23 de novembre, la Jornada de reflexió i debat: Reconeguem les violències sexuals que tindrà lloc a la Casa del Mar de Barcelona, al carrer Albareda 1-13 de Barcelona, de 9.30h a 14:30h.
La jornada està dirigida a tot els equips professionals que intervenen directament en l’abordatge de la violència masclista, al personal estratègic de les administracions públiques que treballen en qualsevol dels àmbits d’intervenció implicats en la lluita contra la violència masclista, així com futurs professionals que puguin estar en contacte amb les violències sexuals (estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior relacionats).
Els objectius de la jornada són:
  • Pensar sobre el significat de les violències sexuals en el context actual.
  • Reflexionar a propòsit dels aspectes comuns de les diferents manifestacions de les violències sexuals.
  • Reflexionar sobre les oportunitats que la revisió del model ens permet per afrontar l’abordatge de les violències sexuals.
  • Reflexionar a l’envolt de les dificultats d’abordatge, tenint en compte la diversitat de les dones, adolescents i nenes i els diferents eixos de la intervenció (prevenció, detecció, atenció i recuperació). Presentar una bona pràctica molt recent sobre les violències.

2 de setembre del 2015

12 de juny del 2015

I Congrés d’Investigacions Feministes en Transformacció. Publicació.

Publicació digital del I Congrés d’Investigacions Feministes en Transformacció, a la Universitat de València, on companyes de GrediDona van participar  “Textos i reflexions en(tre) campus i carrers”. 

25 de novembre del 2014

II Seminario "Historia de la Teoría Feminista"

Obrim la II edició del seminari d'Història de la Teoria Feminista.

Estem vivint un moment històric en què el feminisme s'ataca des de múltiples posicions i utilitzant diversos mitjans. Es posa en dubte la seva capacitat de transformació, la seva utilitat i fins i tot se l'acusa de poder arribar a produir fractures socials. Els atacs al moviment són constants, sistematitzats, ofensius i en moltes ocasions violents. Com sempre en ciències socials les causes es multipliquen: globalització capitalista, crisi financera, por a l'avenç en el dret de les dones, una consciència social més sensibilitzada que produeix tensió entre grups dominants, context mundial neoconservador, etc. Sigui com sigui, s'ha anat gestant una rebel·lió simbòlica per acabar amb el somni feminista, una pèrdua de sentit crític al voltant dels temes de gènere i una contrarevolució en el tractament que fan els mitjans de comunicació cap als avenços aconseguits per les dones.

En aquest context volem rescatar, recuperar, debatre i aprofundir al voltant dels conceptes i les teories que han configurat un moviment polític d'importància considerable per entendre les societats del segle XXI


 Abrimos la II edición del seminario de Historia de la Teoría Feminista.

Estamos viviendo un momento histórico en el que el feminismo se ataca desde múltiples posiciones y utilizando diversos medios. Se pone en duda su capacidad de transformación, su utilidad e incluso se le acusa de poder llegar a producir fracturas sociales. Los ataques al movimiento son constantes, sistematizados, ofensivos y en muchas ocasiones violentos. Como siempre en ciencias sociales las causas se multiplican: globalización capitalista, crisis financiera, miedo al avance en el derecho de las mujeres, una conciencia social más sensibilizada que produce tensión entre grupos dominantes,  contexto mundial neoconservador, etc. Sea como sea, se ha ido gestando una rebelión simbólica para acabar con el sueño feminista, una pérdida de sentido crítico alrededor de los temas de género y una contrarrevolución en el tratamiento que hacen los medios de comunicación hacia los avances conseguidos por  las mujeres.

En este contexto queremos rescatar, recuperar, debatir y profundizar alrededor de los conceptos y las teorías que han configurado un movimiento político de importancia considerable para entender las sociedades del siglo XXI.II Edición del Seminario de
HISTORIA DE LA TEORÍA FEMINISTA

Ponente:
Dra. Rosa Cobo (Universidad d’A Coruña) 
Coordina: Dra. Trinidad Donoso (Universitat de Barcelona)

Fechas:
Jueves 5 de febrero de 2015
Viernes 6 de febrero de 2015
Jueves 12 de febrero de 2015
Viernes 13 de febrero de 2015

Horario: de 16:00 a 21:00h

Personas destinatarias:
Seminario dirigido a profesorado de cualquier nivel y ámbito educativo, así como a personas interesadas en la temática feminista (estudiantes de máster, doctorado, profesionales de asociaciones y fundaciones, etc.).

Inscripciones:


El coste de la inscripción es de 60€. Plazas limitadas.


Cómo llegar:
Campus Mundet
Passeig Vall d'Hebron, 171
08035 – Barcelona
Aula Ernest Mascort Díez
Planta baja Edifici Llevant
Metro: L3 Mundet
Autobuses: 27, 60, 73, 76


Para más información:
Tel: 934035248   Fax: 934035011
@GrediDona

20 de novembre del 2014

Les "microviolències" en la vida quotidiana de les dones. X Fòrum contra les violències de gènere.

Del 13 al 15 de novembre es va celebrar el X FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE que va tenir lloc a l’Espai Francesca Bonnemaison. GREDIDONA va participar en un dels Grups de Treball sobre “Les microviolències en la vida quotidiana de les dones”. Aquest grup va estar dinamitzat per la Nieves Prado (GrediDona / Fund. Aspacia), la Júlia Tobeña (Fund. Aspacia) i l'Anna Velasco (GrediDona)

En relació a què s’entén per microviolències, la conclusió va ser que es tracta d’aquelles accions i conductes invisibles i invisibilitzades que sustenten la desigualtat de poder entre homes i dones i alimenten la violència de gènere. Les persones que van participar en el grup van tenir l’ocasió d’expressar i plasmar en un mural les seves pròpies experiències sobre microviolències. Aquestes es van poder agrupar en diversos àmbits: llenguatge, espai públic, cura i llar, cosificació i imatge, treball, parella, relacions afectives, identitat sexual.

Un dels exemples de microviolències més comentat va ser el de l’assetjament verbal al carrer: un o varius homes desconeguts assetjant a una o vàries dones al carrer amb mirades, paraules o gestos, posant-la com objecte sexual i forçant-la a interactuar. Així ho mostra l’impactant vídeo que es va viralitzar a Youtube en el que una dona camina durant 10 hores pels carrers de Nova York suportant el constant assetjament per part dels homes.
Per altra banda, els i les participants van debatre sobre si el nom “microviolències” trivialitza aquest tipus de violència de gènere. Es va recordar que no es tracta de menyscabar la seva importància si no que fa referencia a la seva naturalesa quotidianitat, subtilesa i invisibilitatzació, convertint-se en violències naturalitzades amb el fi de perpetuar l'ordre social establert.

Finalment, en la posada en comú amb la resta de grups de treball es va tractar la qüestió de la visibilització de les microviolències de gènere. Es va posar èmfasi en  la coeducació, la condemna social i interpersonal en els entorns més propers (família, amics, parella, veinatge, feina) i la denúncia davant de les Administracions públiques i els mitjans de comunicació. Tot això, reforçant l'apoderament femení, la solidaritat entre i per les dones i el treball col·lectiu en la lluita contra la violència de gènere.
7 de novembre del 2014

Publicación "Violencias de género 2.0"

Acabamos de sacar una publicación sobre las violencias de género 2.0


Este libro, producto de las IX jornadas GrediDona celebradas en el
Campus Mundet en Mayo del 2014, hace una incursión a las violencias
en los espacios virtuales desde una perspectiva de género. Pocas son
las aproximaciones que se han hecho en este sentido y las que lo han
realizado se circunscriben principalmente a las violencias ejercidas
por hombres sobre parejas o exparejas. Con el intento de romper esta
«limitación»de entender la violencia de género en internet exclusivamente
sobre relaciones de pareja presentamos intervenciones e investigaciones
que no sólo abren perspectivas sino que intentan atajar el fenómeno y
ofrecer pautas de análisis. Internet reproduce los roles presentes en la
vida real y las violencias que se ejercen sobre las mujeres y sobre todas
aquellas personas que se atreven a transgredir los mandatos de género. En
este sentido, hay que visibilizar el fenómeno, atajarlo y reaccionar.


Donoso-Vázquez, T. (coord.) (2014). Violencias de género 2.0. Barcelona: Kit-book.